Home > #Henk van der Waal
podcasts

Henk van der Waal over zijn filosofische boek Mystiek voor goddelozen

Henk van der Waal is filosoof en dichter. Zijn bundels werden meermaals bekroond en voor verschillende prijzen genomineerd. In 2012 verscheen zijn filosofische essay Denken op de plaats rust. Ontwerp van een filosofische levenshouding, en nu is verschenen de filosofische dialoog Mystiek voor goddelozen die opent met de vragen: ‘Wie zijn we eigenlijk? Wat doen we hier? Waar stevenen we op af?’ Niet voor niets, want nu de religies geen houvast meer bieden en de wetenschap iedere levensvraag uit de weg

Lees meer